Data publikacji
2016-10-17
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 12.10.2016 r.