Data publikacji
2016-11-10
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.20 z dnia 04.11.2016 r.