Data publikacji
2016-12-01
Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - punkty opieki dziennej w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014 - 2020
Pliki do pobrania