Data publikacji
2017-03-06
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.2017