Data publikacji
2017-05-31
Dotyczy
Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2016 roku