Data publikacji
2014-10-16
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19 (tereny przy ul. Gliwickiej i Karłowicza, Gotartowickiej, Hutniczej)