Data publikacji
2017-12-07
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5.12.2017 r.