Data publikacji
2018-02-15
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.20 z 9 lutego 2018 r.