Data publikacji
2018-04-09
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.22 z dnia 30.03.2018 r.