Data publikacji
2018-05-24
Dotyczy
Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2017 roku