Data publikacji
2018-05-25
Dotyczy
Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.9 i DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.11