Data publikacji
2018-04-27
Dotyczy
Informacja o zgromadzonym materiale dowodowym oraz zawiadomienie w trybie art. 10 kpa - działki 5752/178 i 5754/178