Data publikacji
2018-09-13
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika”
Pliki do pobrania