Data publikacji
2018-11-06
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giedroycia (dawniej S. Drzymały) w Rybniku wraz z budową, przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci kablowych energetycznych nN i sN oraz sieci gazowej, a także rozbiórką dwóch budynków garażowych i wycinką kolidujących drzew".