Data publikacji
2018-11-26
Dotyczy
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego.
Pliki do pobrania