Data publikacji
2019-03-22
Dotyczy
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - PWiK Sp. z o.o, w Rybniku.
Pliki do pobrania