Data publikacji
2019-09-13
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik"