Data publikacji
2019-10-18
Dotyczy
Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego - budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23