Data publikacji
2019-11-05
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.442.2.2016.EJ.8 z dnia 30.10.2019 r.