Data publikacji
2019-11-05
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.9.2016.JB.40 z dnia 31.10.2019 r.