Data publikacji
2020-12-30
Dotyczy
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Pliki do pobrania
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 160 KB]
Metryka Projekt tekstu uchwały planu miejscowego (MPZP 54-14) [pdf - 138 KB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-14) [pdf - 273 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-14) [pdf - 3 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-14) [png - 7 MB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 164 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika - drugie wyłożenie [rtf - 161 KB]
Metryka Formularz uwagi - drugie wyłożenie [pdf - 270 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-14) - drugie wyłożenie [pdf - 3 MB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-14) - drugie wyłożenie [pdf - 178 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej, Wypoczynkowej (Arkusz 1.1) - drugie wyłożenie [png - 7 MB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o ponownym wyłożeniu w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej [rtf - 167 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej [pdf - 179 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej [png - 7 MB]
Metryka Formularz uwagi - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej [pdf - 270 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej [pdf - 3 MB]