Data publikacji
2016-03-25
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)