Data publikacji
2023-11-17
Dotyczy
Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KOLOKOCINSKA) – operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybniku