Numer
3/2017
Nazwa
Klub Inteligencji Katolickiej w Rybniku
Wpisy do ewidencji
3.03.2017 rok
Cel/cele działania
Celem działania jest szerzenie i pielęgnowanie wartości chrześcijańskich, propagowanie wiedzy religijnej, oraz pogłębienie moralnych postaw w życiu codziennym.
Teren działania
Miasto Rybnik
Środki działania
Realizacja celów odbywa się poprzez organizację spotkań, odczytów, wykładów i prelekcji, imprez kulturalnych i towarzyskich, pielgrzymek, wystaw, a także poprzez udział w obrzędach i kulcie religijnym Kościoła.
Siedziba
44-217 Rybnik ulica Kardynała B. Kominka 18.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Panią Astrid Koterwa (Prezes Stowarzyszenia)
Organ kontroli wewnętrznej
Organ kontroli wewnętrznej tworzy Komisja Rewizyjna w składzie:
-Urszula Blechert
-Henryka Myszor
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 8.01.2009 r. 
Status organizacji pożytku publicznego
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 8 stycznia 2009 r.