Numer
5/2017
Nazwa
Śląskie Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze SILESIA SAR K9.
Wpisy do ewidencji
10.05.2017 r.
Cel/cele działania
Cele stowarzyszenia to:
1. Wykorzystanie ludzi i psów w ratownictwie poszukiwawczym.
2. Zapobieganie wypadkom.
3. Ochrona środowiska.
Teren działania
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym: zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych, wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej, pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
  2. Propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego, prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych oraz współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.
  3. Propagowanie wzorców zdrowego stylu życia, współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
Siedziba
Rybnik ul. Wawelska 15/29.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Andrzeja Zawadę.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 02.05.2017 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak.