Numer
6/2017
Nazwa
"Stowarzyszenie walki z chorobami otyłości"
Wpisy do ewidencji
30.05.2017 r.
15.03.2018 r.
15.02.2021 r.
18.05.2023 r.
Cel/cele działania
 1. Dokonywanie analiz składu ciała na profesjonalnym, certyfikowanym sprzęcie.
 2. Selekcja środowisk zawodowych na grupy pracownicze z przypadłością otyłości i nadwagi.
 3. Pomoc w kierowaniu ludzi otyłych do ośrodków terapeutycznych i dietetycznych.
 4. Propagowanie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia.
 5. Edukacja w zakresie kondycji fizycznej w przypadku dolegliwości psychofizycznych.
 6. Terapia w zakresie zdrowego spadku wagi według uznanych metod żywieniowych.
 7. Monitorowanie zespołów pracowniczych i ocena ich kondycji fizycznej.
 8. Wykonywanie wytycznych stosownie do Ustawy o Zdrowiu Publicznym.
 9. Współpraca z Ministrem Zdrowia, Inspektoratami Sanitarnymi i Samorządami.
 10. Tworzenie udokumentowanej statystyki wobec Krajowej Białej Księgi i Zielonej Księgi UE.
 11. Publikacja wyników wśród zespołów pracowniczych i grup środowiskowych.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Unii Europejskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Fachową opiekę nad ludźmi dotkniętymi problemem otyłości i nadwagi.
 2. Kształcenie Kadr w zakresie diety, nauk społecznych, psychologii i estetyki kulturowej.
 3. Podnoszenie wiedzy pacjenta do rangi świadomości społecznej.
 4. Uczenie zależności ekonomicznej pomiędzy kondycją pracowniczą a społeczną.
 5. Uświadamianie wpływu otyłości i nadwagi na kondycję i długość życia ludzkiego.
 6. Edukacja w zakresie czynnika otyłości jako groźnej społecznie jednostki chorobowej.
 7. Kontynuacja wytycznych UE zawarta w Ustawie o Zdrowiu Publicznym.
Siedziba
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rybnik ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 pok. 107.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Panią Zofię Sobik.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała 1/2017 z dnia 24.05.2017
Uchwała 2/2017 z dnia 24.05.2017
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
Rozwiązanie stowarzyszenia Uchwałą nr 6/2023 z dnia 12.05.2023 r.
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie wykreślone z datą 12.05.2023 r.