Numer
6/2017
Nazwa
"Stowarzyszenie walki z chorobami otyłości"
Wpisy do ewidencji
30.05.2017 r.
15.03.2018 r.
Cel/cele działania
 1. Dokonywanie analiz składu ciała na profesjonalnym, certyfikowanym sprzęcie.
 2. Selekcja środowisk zawodowych na grupy pracownicze z przypadłością otyłości i nadwagi.
 3. Pomoc w kierowaniu ludzi otyłych do ośrodków terapeutycznych i dietetycznych.
 4. Propagowanie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia.
 5. Edukacja w zakresie kondycji fizycznej w przypadku dolegliwości psychofizycznych.
 6. Terapia w zakresie zdrowego spadku wagi według uznanych metod żywieniowych.
 7. Monitorowanie zespołów pracowniczych i ocena ich kondycji fizycznej.
 8. Wykonywanie wytycznych stosownie do Ustawy o Zdrowiu Publicznym.
 9. Współpraca z Ministrem Zdrowia, Inspektoratami Sanitarnymi i Samorządami.
 10. Tworzenie udokumentowanej statystyki wobec Krajowej Białej Księgi i Zielonej Księgi UE.
 11. Publikacja wyników wśród zespołów pracowniczych i grup środowiskowych.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Unii Europejskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Fachową opiekę nad ludźmi dotkniętymi problemem otyłości i nadwagi.
 2. Kształcenie Kadr w zakresie diety, nauk społecznych, psychologii i estetyki kulturowej.
 3. Podnoszenie wiedzy pacjenta do rangi świadomości społecznej.
 4. Uczenie zależności ekonomicznej pomiędzy kondycją pracowniczą a społeczną.
 5. Uświadamianie wpływu otyłości i nadwagi na kondycję i długość życia ludzkiego.
 6. Edukacja w zakresie czynnika otyłości jako groźnej społecznie jednostki chorobowej.
 7. Kontynuacja wytycznych UE zawarta w Ustawie o Zdrowiu Publicznym.
Siedziba
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rybnik ul. Saint Vallier 4.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Panią Zofię Sobik.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała 1/2017 z dnia 24.05.2017
Uchwała 2/2017 z dnia 24.05.2017
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 28.07.2015 r.