Numer
8/2017
Nazwa
Oficjalny Fan Club NeuOberschlesien.

Uchwałą z dnia  28.10.2017 r. stowarzyszenie zmieniło nazwę. Poprzednia nazwa to: "Oficjalny Fan Club Oberschlesien Jadymy Durch.
Wpisy do ewidencji
02.11.2017 r.
Cel/cele działania
Propagowanie twórczości zespołu NeuOBERSCHLESIEN.
Teren działania
Teren działania Fan Clubu jest cała Polska.
Środki działania
Fan Club środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.
Siedziba
Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Rybnik ul. Wandy 13/12.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Macieja Wieczorek.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2 z dnia 28.10.2017 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie

Rozwiązano stowarzyszenie uchwałą w dniu 14.12.2018 r. 
Wykreślono z ewidencji stowarzyszeń zwykłych w dniu 30.04.2019 r. 

Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 02.11.2015 r.