Numer
9/2018
Nazwa
Blok Samorządowy Rybnik

Uchwałą nr 1/2024 z dnia 13.05.2024 r. stowarzyszenie zmieniło nazwę. Poprzednia nazwa to: Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik.
Wpisy do ewidencji
01.03.2018 r.
20.05.2024 r.
Cel/cele działania
1. Utworzenie jednolitej i szerokiej platformy samorządowej skupiającej zarówno działaczy samorządowych jak i wszystkich innych mieszkańców Miasta Rybnika, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za tworzenie programu działania stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestniczenie w rozwoju dzielnic Miasta Rybnika.
3. Przygotowanie spośród członków stowarzyszenia przyszłych kandydatów do władz samorządowych następnej kadencji.
Teren działania
Terenem działania stowarzyszenia jest Miasto Rybnik.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpraca z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Miasta Rybnika
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Siedziba
Rybnik ul. Śląska 11A/6
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Andrzeja Wojaczek.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2/2024 z dnia 13.05.2024 r. o zmianie regulaminu.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 13.02.2004 r.