Numer
9/2018
Nazwa
Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik
Wpisy do ewidencji
01.03.2018 r.
Cel/cele działania
1. Utworzenie jednolitej i szerokiej platformy samorządowej skupiającej zarówno działaczy samorządowych jak i wszystkich innych mieszkańców Miasta Rybnika, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za tworzenie programu działania stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestniczenie w rozwoju dzielnic Miasta Rybnika.
3. Przygotowanie spośród członków stowarzyszenia przyszłych kandydatów do władz samorządowych następnej kadencji.
Teren działania
Terenem działania stowarzyszenia jest Miasto Rybnik.
Środki działania
Środki działania Stowarzyszenia Zwykłego pochodzą ze składek członkowskich.
Siedziba
44-200 Rybnik ul. Poniatowskiego 10A
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Panią Ewę Ryszka.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 23.02.2018 r.  Nr 1/2018
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 13.02.2004 r.