Numer
15/2018
Nazwa
Dobre Wróżki
Wpisy do ewidencji
19.06.2018 r.
26.11.2018 r.
Cel/cele działania
Celem Stowarzyszenia to :
a) pomoc dzieciom z wadami ciała, powstałymi w trakcie trwania ciąży,
b) wspieranie rodzin chorych dzieci.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Śląsk.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a) organizowanie i współorganizowanie festynów, wystaw, koncertów itp.,
b) organizowanie i współorganizowanie zbiórek publicznych,
c) pozyskiwanie sponsorów i darczyńców,
d) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
Siedziba
44-270 Rybnik ul. Niedobczycka 181
Reprezentacja stowarzyszenia
Uchwałą nr 5 z dnia 22.09.2018 r. powołano Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie w osobie Pani Magdaleny Biernat.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 6 z dnia 23.11.2018 r.
Uchwała nr 4 z dnia 22.09.2018 r.
Uchwała z dnia 15.06.2018 r. dot. zmiany regulaminu stowarzyszenia.
Uchwała z dnia 17.05.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak uwag