Numer
16/2018
Nazwa
Prywatny Ogród Działkowy nr 4
Wpisy do ewidencji
06.07.2018 r.
Cel/cele działania
Celem działania stowarzyszenia jest koordynacja prac, utrzymaniem estetycznym i przyjaznym środowiska naturalnego.
Teren działania
Terenem działania stowarzyszenia jest ogród działkowy przy ulicy Rybackiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) regulamin,
2) zebrania informacyjne.
Siedziba
44-207 Rybnik, ul. Św. Maksymiliana 12c/17
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Mirosława Kochman.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 12.06.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak uwag.