Numer
17/2018
Nazwa
Klub Seniora w Rybniku-Grabowni
Wpisy do ewidencji
28.08.2018  r.
Cel/cele działania
Celem działania stowarzyszenia jest:
- organizowanie spotkań okolicznościowych,
- organizowanie pielgrzymek i wycieczek.
Teren działania
Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Rybnik
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez składki członkowskie.
Siedziba
Remiza Straży Pożarnej w Rybniku - Grabowni
ul. Poloczka 76c
44-207 Rybnik
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia
- Pani Jadwiga Tkocz - przewodnicząca,
- Pani Teresa Rezner - zastępca przewodniczącego 
- Pani Maria Kuźnik - sekretarz
- Pani Marianna Nowrot - skarbnik
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała Nr 2 z dnia 17.08.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak.