Numer
24/2019
Nazwa
"GINEKOKRACJA". Społeczność wyjątkowych kobiet.
Wpisy do ewidencji
10.04.2019 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
1. Wspieranie kobiecych pasji, firm i marek członkiń stowarzyszenia, na łamach strony internetowej. Darmowa reklama.
2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla kobiet.
3. Organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz targów skierowanych do kobiet.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pisanie bloga o członkach stowarzyszenia.
2. Prowadzi "fan page" zrzeszający kobiety z całej Polski.
3. Organizuje zbiórki funduszy na szkolenia i warsztaty oraz wydarzenia.
4. Prowadzi spotkania członkowskie.
Siedziba
44-200 Rybnik ul. Wodzisławska 179b
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Przedstawiciela Panią Magdalenę Lapczyk.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 04.04.2019 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak.