Numer
26/2019
Nazwa
Wspólnota JP II
Wpisy do ewidencji
19.11.2019 r.
Cel/cele działania
Celem działania Stowarzyszenia jest :
1) krzewienie i rozpowszechnianie myśli i nauczania Świętego Jana Pawła II
2) przywracanie pamięci jako człowieka, poety i kapłana.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) organizowanie wystaw, konferencji, wydawanie publikacji książek, produkcja filmów
2) organizowanie konkursów i innych przedsięwzięć.
Siedziba
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 26/2
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Czesława Sobierajskiego.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 13.11.2019 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak uwag