Tytuł
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. gen. Józefa Hallera
Forma
Sprzedaż
Data przetargu
2021-03-12
Nr sprawy
M.6840.39.2020
Data publikacji
2020-12-18
Przekazał
Radosław Filiński (Inspektor M-I)
Dokumenty