Tytuł
Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bohaterów Westerplatte 6c/5
Forma
Sprzedaż
Data przetargu
2021-07-14
Nr sprawy
SMk.6840.5.2021
Data publikacji
2021-05-28
Przekazał
Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)
Dokumenty