Tytuł
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Forma
Dzierżawa
Data wykazu
2017-08-04
Nr sprawy
M.6845.261.2017
Data publikacji
2017-08-04
Przekazał
Edyta Kania (Inspektor M-I)