Tytuł
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Forma
Dzierżawa
Data wykazu
2018-10-12
Nr sprawy
M.6845.393.2018
Data publikacji
2018-10-12
Przekazał
Edyta Kania (Inspektor M-I)