Tytuł
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Forma
Dzierżawa
Data wykazu
2019-06-28
Nr sprawy
M.6845.351.2018
Data publikacji
2019-06-28
Przekazał
Edyta Kania (Inspektor M-I)