Tytuł
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Forma
Dzierżawa
Data wykazu
2019-11-22
Nr sprawy
M.6845.399.2018
Data publikacji
2019-11-22
Przekazał
Edyta Kania (Inspektor M-I)