Tytuł
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Forma
Sprzedaż
Data wykazu
2021-06-10
Nr sprawy
M.6840.66.2020
Data publikacji
2021-06-10
Przekazał
Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II)
Dokumenty