Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.135.2018
Data wpływu
2018-11-26
Dotyczy
Ułożenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej
Data odpowiedzi
2018-12-06
Dokumenty w sprawie