Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.136.2018
Data wpływu
2018-11-26
Dotyczy
Montażu barierek ochronnych przy kościele w Orzepowicach
Data odpowiedzi
2018-12-12
Dokumenty w sprawie