Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.152.2018
Data wpływu
2018-12-20
Dotyczy
Nasadzeń drzew i krzewów na terenie łącznika ul. Energetyków i Długiej
Data odpowiedzi
2019-01-11
Dokumenty w sprawie