Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.4.2019
Data wpływu
2019-01-14
Dotyczy
Zasięgu sieci ciepłowniczej
Data odpowiedzi
2019-01-22
Dokumenty w sprawie