Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.11.2019
Data wpływu
2019-01-14
Dotyczy
Schronu bojowego przy ul. Zebrzydowickiej
Data odpowiedzi
2019-01-25
Dokumenty w sprawie