Radny
Kohut Grażyna
Ugrupowanie
Wspólnie dla Rybnika
Nr sprawy
BR.0003.13.2019
Data wpływu
2019-01-14
Dotyczy
Połączenia klas III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14
Data odpowiedzi
2019-01-29
Dokumenty w sprawie