Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.53.2019
Data wpływu
2019-02-06
Dotyczy
Kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej
Data odpowiedzi
2019-02-15
Dokumenty w sprawie