Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.66.2019
Data wpływu
2019-02-11
Dotyczy
Chodnika przy ul. Budowlanych
Data odpowiedzi
2019-02-18
Dokumenty w sprawie