Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.70.2019
Data wpływu
2019-02-11
Dotyczy
Remontu ul. Zofii Nałkowskiej
Data odpowiedzi
2019-02-19
Dokumenty w sprawie