Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.54.2019
Data wpływu
2019-02-06
Dotyczy
Hotelu Olimpia
Data odpowiedzi
2019-02-19
Dokumenty w sprawie